2010/06/25

Үбүнтү/Дэбиан машинуудад ижил програм суулгах

Өмнөх сараачсан зүйлүүд дээр бяцхан чөтгөр дээрх суугдсан портуудыг хэрхэн нэг машинаас нөгөө машинд зөөвөрлөж болох талаар өгүүлсэн байдаг. Энэ хэсэгт би үбүнтү ба дэбиан машинууд дээр хэрхэн тэгж болдог тухай нэг сараачаадхая :)

За тэгэхээр эхлээд суугдсан пакетуудыг харах тушаал:

# dpkg --get-selections
ack-grep                    install
acl                       install
acpi                      install
acpi-support                  install
acpid                      install
addressmanager.app               install
adduser                     install
aespipe                     install
aisleriot                    install
akonadi-server                 install
alacarte                    install
alien                      install
alsa-base                    install
alsa-oss                    deinstall
alsa-source                   install
alsaplayer-alsa                 install
alsaplayer-common                install
alsaplayer-gtk                 install
anacron                     install
anki                      install
[...]

Ингээд дээрх тушаалыг ашиглан зэрэгцүүлэх машин дээрээ эхлээд пакет жагсаалт бэлдэнэ:

# dpkg --get-selections | grep -v deinstall > dpkg-get.txt

Одоо суулгах машин дээрээ файлаа хуулж тавиад дараах тушаалаар суулгана:

# dpkg --clear-selections
# cat dpkg-get.txt | dpkg --set-selections
# apt-get dselect-upgrade

Хэрэв эхний машины /etc/sources.list файл нь хоёр дахь машиныхтай зөрүүтэй бол адил болгох хэрэгтэйг анхаараарай.

No comments:

Post a Comment