2010/07/30

Ном сонин уншъя, ногоон модоо тарья, ,,,

Өнөөдөр ачтай хүү надад үнэхээр сайхан номнуудын хаяг өглөө. Хүүдээ маш их баярлалаа. Уг номыг уншихын тулд эхлээд уг хуудсанд заасан байгаа үсгийн маяг суулгаж байж бичиглэлт нь зөв дүрслэгдэнэ. Би ч суулгачихсан байсан болохоор зовлонгүй харуулж байгаа боловч тэнгэрээс бууж ирж буй мэт босоо бичиг маань хэвтээ харагдаад болдоггүй ээ. Бас дээрээс нь эх зураг нь байгаа боловч томруулж харах гэхээр тусдаа цонхонд нээгдэхээр хийчихэж. Баярласан ч жаахан гомдолтой хэсэг харж суутал толгойд "Өөртөө тааруулаад харуулчихаач" гэсэн хүсэл бараг хашхирдаг юм байна.

Галт үнэг дээрх энэ сармагчны ачаар ямар ч хуудасны юуг ч харуулах явцдаа өөрчилж болдог билээ. Ингээд хэсэг оролдсоны үр дүнд дараах зурган дээр харуулсан шиг болгож байж санаа минь амарлаа.


Хэрэв та бас ингэж уншмаар байгаа бол тэр сармагчин өргөтгөлийг суулгачихаад дараах бичлэгийг өөр дээрээ ХХХХ.user.js гэж файл болгож хадгалаарай (*.user.js гэсэн өргөтгөл нь заавал ийм хэлбэртэй байх ёстойг анхаарна уу. Та өөр дээрээ жишээ нь mongolbichig.user.js гэж хадгалж болох юм ). Тэгээд галт үнэг дээрээ File-> Open file гэж нээхэд танаас суулгах эсэхийг асуух болно. Ингээд амжилттай суулгасан бол өнөөх болдоггүй хуудсаа дахин дуудаад үзээрэй. Хэрэв тэгээд ч болохгүй бол яадаг юм байгаа юм, гадаа гараад орж ирээд ахиад нэг үздэг юм бил үү :)

ШИНЭЧЛЭЛ: Хазсан алимтай машин дээр padding-left:0px; гэдгийг padding-left:200px; болгож байж эвтэйхэн харагдаж байна. Бүндөүс машин дээр туршиж үзээгүй байгаа болохоор бас энэ зай авалтанд өөрчлөлт гарч магадгүй!

ШИНЭЧЛЭЛ: Уг хуудсыг бүтээсэн эзнийг нь оллоо. Билигсайхан хэмээх залуу хийжээ. Бас л бидний адил монгол бичгээ хүссэн хүмүн байна. Үйлс тань бүтэмжтэй өөдрөг байх ерөөлийг дэвшүүлье. Баярлалаа.

ШИНЭЧЛЭЛ: Мөнхбаатар-н Google-Chrome дээр ажилладаг болгосон сайжруулсан хувилбарыг эндээс суулгаарай. Галт үнэг дээр туршиж үзсэн бөгөөд саадгүй ажиллаж байна. Баярлалаа Мөнхбаатараа!

// ==UserScript==
// @name     mongolbichig
// @namespace  http://mongolian-it.blogspot.com
// @description customized layout for the mongolian script book
// @include http://www.dl.is.ritsumei.ac.jp/*
// ==UserScript==

var preElement, replText, inText, lines, lnumber, mydiv, mypre, myimg, newlink;

function replacePreElement() {
  preElement = document.getElementsByTagName('pre')[0];

  if (preElement) {
    inText = preElement.innerHTML;
    lines = inText.split("\n");
    lnumber = lines.length - 1;
    mydiv = document.createElement("div");
    mydiv.setAttribute('class','mglbichig');
    mypre = document.createElement("pre");
    replText = "";
    for(i=lnumber; i >= 0; i--){
      replText += lines[i];
      replText += '\n';
    }
    mypre.innerHTML = replText;
    mydiv.appendChild(mypre);
    preElement.parentNode.replaceChild(mydiv, preElement);
  } else {
    GM_log('notfound');
  }
}

function addGlobalStyle(css) {
  var head, style;
  head = document.getElementsByTagName('head')[0];
  if (!head) { return; }
  style = document.createElement('style');
  style.type = 'text/css';
  style.innerHTML = css;
  head.appendChild(style);
}

function replaceImage() {
  imageFive = document.evaluate("//img[@width='500']", document,null,XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE,null);
  myimg = imageFive.snapshotItem(0);
  var newlink = myimg.src.split("_screen.jpeg")[0];
  newlink += ".jpg";
  myimg.src = newlink;
  myimg.removeAttribute('width');
  myimg.removeAttribute('height');
}

replaceImage();
replacePreElement();
addGlobalStyle('div.mglbichig { -moz-transform: rotate(90deg); display: block; writing-mode: tb-lr; font-family:MongolianScript; padding-left:0px; padding-bottom:200px; padding-right:0px; padding-top:0px; clear: both; }');
addGlobalStyle('.table {width: 100%; }');

2010/07/19

ls тушаалын гаралтанд эрэмбэлэлт хийх

ls тушаалд -t гэсэн сонголт хэрэглэснээр гаралтыг нь өөрчлөгдсөн цаг хугацаагаар нь эрэмбэлж болдог:

# ls -lt
total 387156
-rw-r--r--  1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2
-rw-r--r--  1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2
-rw-r--r--  1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r--  1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip

Хэрэв гаралт нь эрэмбэлэгдсэн дарааллынхаа эсрэгээр байх ёстой бол -r сонголт нэмж өгнө:

# ls -lrt
total 387156
-rw-r--r-- 1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip
-rw-r--r-- 1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r-- 1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2

Хэрэв файлууд нь хэмжээгээрээ эрэмбэлэгдэх ёстой бол -S сонголт хэрэглэнэ:

# ls -lrS
total 387156
-rw-r--r-- 1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip
-rw-r--r-- 1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r-- 1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2

Нэмэлт мэдээллийг ls(1)-н МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

2010/07/15

Програм сонирхогчдын нүдээр

Програмын хэл сонирхогчид бусад програмын хэл сонирхогчдыг дараах маягаар хардаг байх нь ээ :)