2014/01/10

Univision AnywhereTV & Samsung SmartTV

ТВ дээр 2 хүүдээ Монгол хэлээр хүүхэлдэйн кино үзүүлчих санаатай Youtube-ээс хайв. Царцаа Намжил, Азар Базар Тазар гэх мэт хэдхэн хүүхэлдэйн киноноос өөр юм олдох шинжгүй аж. Харин Univision AnywhereTV-ын нэвтрүүлэг нөхөж үзэх хэсэг дээр тэр тусмаа Боловсрол сувгаар хүүхэлдэйн кино үзэх боломжтой бөгөөд 3 хоног гэлтгүй 3 долоо хоногийн өмнөхийг ч үзэж болж байна. Харамсалтай нь Samsung SmartTV дээр Univision үзэх боломжгүй тул сарын өмнө Samsung SmartTV app бичиж үзэв. Source code нь: https://github.com/tugstugi/univision_on_samsung_tv

JavaScript сайн мэдэхгүй болоод тэрүү Univision-ы live tv үзэж болдог болгосон боловч нэвтрүүлэг нөхөж үздэг болгож чадсангүй. Та Samsung SmartTV дээр зөвхөн live tv үзэмээр байвал дээрх хаяаг руу ороод зааврын дагуу суулгаад ашиглаж болно.

Нэвтрүүлэг нөхөж үзэх арай амархан арга хайж Plex гэж программ байдагыг олж мэдэв. PC дээр PlexMediaServer гэж программыг нь харин ТВ дээрээ Plex гэж app суулгаад ашиглаж болдог аж. Univision AnywhereTV-г дэмжүүлэхийн тулд Python дээр 300 мөр код хангалттай байв: https://github.com/tugstugi/univision_plex_channel   Хэрхэн суулгаж ашиглах заавар нь дээрх хаяаг дээр байгаа. Ганц дутагталтай тал нь гэвэл ТВ үзэхийн тулд ямар нэгэн PC дээр PlexMediaServer нь ассан байх ёстой. Давуу тал гэвэл та Plex app суулгаж болдог бүх device дээр Univision үзэх боломжтой.

Safari дээр Plex-ийн Univision суваг харагдаж байгаа байдал нь: