2010/06/24

Хоолойгоор урсах өгөгдлийг AES түлхүүрээр цоожлох

aespipe зэвсгийн тусламжтайгаар стандарт оролт/гаралтанд байгаа өгөгдлийг AES-р түлхүүрдэж нууцлалтай хувиргалт хийж болдог. Бяцхан чөтгөр дээр aespipe нь порт модны security/aespipe мөчирт бий (үбүнтү нөхдүүд бол aptitude install aespipe ).

# cd /usr/ports/security/aespipe && make install clean

Ингээд стандарт оролт дээрх юмуу жишээ нь хоолой дундуур урсаж байгаа өгөгдлийг aespipe уруу өгөхөд хувиргагдсан өгөгдөл нь стандарт гаралтаар гарч ирнэ. Танаас түлхүүрдэж хувиргах нууц үгийг асуусны дараа өгөгдлийг хувиргадаг:

# file testdatei
testdatei: PDF document, version 1.4
# cat testdatei | aespipe > testdatei.enc
Password: *******************
# file testdatei.enc 
testdatei.enc: data

Тушаалыг -d сонголттой гүйцэтгэснээр өгөгдлийг нууц хувиргалтаас тайлах болно:

# cat testdatei.enc | aespipe -d > testdatei
Password: *******************
# file testdatei
testdatei: PDF document, version 1.4

aespipe-тай холбоотой нэмэлт мэдээллийг aespipe(1) МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

No comments:

Post a Comment