2012/02/01

Өндий!

Арайхийж гэж нэг юм өндийвөө хөөрхий :)

Шинэчлэл: Монгол бичгийн фонт болон гарын хуваарилалт суулгаагүй байсан тул кириллээр бичив. Дараагийн удаа монголоороо бичнээ.

Шинэчлэл: write-vertical property нэмсэнээр хэвтээ болон босоогоор аль алинаар бичдэг болгож үзэв.

3 comments: