2012/07/04

Хамгийн цөөн тооны бичил схем (chip) болон кодСайн hardware инженер болох Steve Wozniak шиг домог болсон инженерүүд болж өгвөл цөөн тооны бичил схем хэрэглэсэн дизайн хийдэг. Цөөн тооны бүтэцтэй байна гэдэг бол цөөнө тооны зардалтай бүтнэ гэдэг учраас хамгийн энгийн цөөн тооны тооцоолох схемтэй загвар бүтээхийг тэд хичээдэг.

Сайн software инженерүүдийн бичсэн код нь маш цөөн тооны мөр агуулсан байдаг. Цөөн тооны мөртэй байна гэдэг нь цөөн тооны төвөгтэй байдаг учраас дизайнаа болж өгвөл цөөн тооны кодоор бүтээхийг тэд хичээдэг. Цөөн код гэдэг бол ойлгохын тулд цөөхөн хүч зарцуулна гэсэн үг, асарч тордоход цөөхөн хүндрэл учрана гэсэн үг, өөрчлөлт хийхэд цөөхөн төвөг тулгарна гэсэн үг.

Ийм учраас ер нь инженерчлэлийн ертөнцөд цөөн зүйлээр юм бүтээнээ гэдэг нь цөөн тооны хүч болон төвөгтэй болноо гэсэн хариу дээр буудаг юм. Бичил схем ч бай програм ч бай, хамгийн цөөн тоогоор хийнэ гэдэг нь хялбарчлах буюу KISS зарчимд хүрэх хамгийн чухал арга билээ. Ихэнх систем хэрэв төвөг багатайгаар хялбарчилж чадсан бол хамгийн үр дүнтэй ажиллах болно гэж KISS зарчим тодорхойлдог. Ийм учраас дизайн хийх үед шаардлаггүй төвөгтэй шийдлээс зайлсхийлэн хялбарчлах аргыг зорилгоо болгох хэрэгтэй.

Муу орчуулагчийн өчил:
Эх нийтлэлийг нь та эндээс харна уу. Эх хэлэнд маань нэг үгийг олон янзаар илэрхийлж чаддагийг мэдэж байгаа хэрнээ зориуд "цөөн" гэж хэрэглэснийг минь ойлгож өршөөгөөрэй :)

1 comment:

  1. нэг багш маань техникийн хөгжил хэмжээ жижигрэх, хөнгөн болох тал руу явдаг гэж билээ..

    ReplyDelete