2010/07/19

ls тушаалын гаралтанд эрэмбэлэлт хийх

ls тушаалд -t гэсэн сонголт хэрэглэснээр гаралтыг нь өөрчлөгдсөн цаг хугацаагаар нь эрэмбэлж болдог:

# ls -lt
total 387156
-rw-r--r--  1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2
-rw-r--r--  1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2
-rw-r--r--  1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r--  1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip

Хэрэв гаралт нь эрэмбэлэгдсэн дарааллынхаа эсрэгээр байх ёстой бол -r сонголт нэмж өгнө:

# ls -lrt
total 387156
-rw-r--r-- 1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip
-rw-r--r-- 1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r-- 1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2

Хэрэв файлууд нь хэмжээгээрээ эрэмбэлэгдэх ёстой бол -S сонголт хэрэглэнэ:

# ls -lrS
total 387156
-rw-r--r-- 1 beat wheel  5172378 Jan 12 2010 Wlan-ANE762-1_4_5_1.zip
-rw-r--r-- 1 beat users  18239398 Jan 13 2010 WLAN_NE785.zip
-rw-r--r-- 1 beat users 160005266 Mar 11 14:54 src.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 beat users 212539313 Mar 11 11:08 obj.tar.bz2

Нэмэлт мэдээллийг ls(1)-н МАН хуудаснаас нь олж уншаарай.

Орчуулгын эх хуудас нь: http://www.chruetertee.ch/blog/

1 comment:

 1. ёстой л галзуу хүний тэмдэглэл байна
  гэхдээ хэрэгтэй юмнууд ч бас байнаа орж ирж харж байнаа
  амжилт хүсье Галзуу хүн минь

  ReplyDelete