2010/11/18

FreeBSD ба Монгол бичиг

FreeBSD дээр график орчинд Монгол бичгээр уншиж бичихийн тулд pango-г patch хийж дахин суулгах ёстой:

Эхлээд pango портоо татаж авч задална.
# cd /usr/ports/x11-toolkits/pango
# make fetch
# make extract
Дараагаар нь pango-ийн эх санд ороод patch-аа татаж авч хийнэ.
# cd work/pango-1.28.1/
# wget --no-check-certificate https://github.com/tugstugi/mongolian-script/raw/master/pango/modules/mongolian/freebsd.patch
# patch -p1 < freebsd.patch
Ингэснийхээ дараа портын язгуур сан руу ороод эмхэтгээд суулгана.
# cd ../../
# make
# make install
Хэрэв libtool-тай холбоотой алдаа гарсан бол:
# cd work/pango-1.28.1/
# autoreconf -i -f
гэж ажиллуулаад дахиад cd ../../, make болон make install тушаалуудыг ажиллуулаарай. Хэрэв өмнө нь pango суусан байсан бол:
# make install FORCE_REGISTER=yes
гэж дахин дарж суулгана. Төгсгөлд нь Mongolian Baiti фонтоо олж авч зохих газар руу хуулаад өмнөх заавруудад заасан шиг fc-cache-г ажиллуулахаа мартваа.

No comments:

Post a Comment